Szervezeti egységek, feladatok

I. Ügyvezető igazgató

Lanku Ildikó
ügyvezető

Az ügyvezető a Társaság operatív irányítását látja el, a vállalat rövid-, közép- és hosszú távú stratégiájának megvalósítása céljából. Az ügyvezető feladata a Társaság működésének szabályozása, gazdálkodásának irányítása, ellenőrzése, a Társaság folyamatos szolgáltatói tevékenységének biztosítása, valamint a gazdaságos működés feltételrendszerének megteremtése.
II. Gazdasági igazgató
  

Sárosi Péter
gazdasági igazgató
 
A gazdasági igazgató szakmailag irányítja, szervezi, összefogja és ellenőrzi a társaság pénzügyi, számviteli, munkaügyi, foglalkozás-egészségügyi, informatikai, szociálpolitikai, valamint ügyfélszolgálati tevékenységét.
Véleményezi és a szabályzat tervezeteket, a társaság gazdálkodását érintő javaslatokat.
III. Gazdasági igazgató-helyettes


Tóthné Várhidi Anita
gazdasági igazgató-helyettes

Összeállítja a társaság éves beszámolóját. Előkészíti az éves tervet a gazdasági igazgató és műszaki igazgató-helyettes segítségével. Felel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal irányába történő adatszolgáltatásokért.
Elkészíti a szabályzat tervezeteket, elemzi a társaság gazdálkodását érintő eseményeket, javaslatokat.
IV. Műszaki igazgató
 
Kakuk András
műszaki igazgató

A Társaság műszaki tevékenységét irányítja, összehangolja. Folyamatosan ellátja a Társaság csatornaszolgáltatási, valamint szennyvíztisztítási tevékenységéhez kapcsolódó mindennemű műszaki, szervezési, végrehajtási és ellenőrzési feladatát.
V. Műszaki igazgató-helyettes

Beier Gábor
műszaki igazgató-helyettes
A Társaság műszaki tevékenységét irányítja, összehangolja. Folyamatosan ellátja a Társaság csatornaszolgáltatási, valamint szennyvíztisztítási tevékenységéhez kapcsolódó mindennemű műszaki, szervezési, végrehajtási és ellenőrzési feladatát.
VI. Főmérnök és szennyvíztelep vezető

Garai György
főmérnök

Biztosítja a Társaság működési területén a szennyvízelvezetés és tisztítás folyamatos és biztonságos megoldását, a szakági irányítás ellátását. Feladata során koordinálja a csatornahálózat, az átemelő telepek, valamint a szennyvíztisztító telepek szakszerű, gazdaságos üzemeltetését.
Biztosítja a Társaság működési területéről összegyűjtött, és a szennyvíztisztító telepre juttatott szennyvíz fogadását. Gondoskodik a szennyvíztisztító telep szakszerű, gazdaságos üzemeltetéséről, az érvényes hatósági és technológiai előírások betartásáról és betartatásáról, valamint a szennyvíztisztító telep folyamatos és zavartalan működéséről, a szennyvíztisztítás folyamatos ellenőrzéséről.
VII. Hálózatüzemeltetési vezető


Straszner Márton
hálózatüzemeltetési vezető

Feladata során a Társaság működési területét képező településeken a szennyvízelvezetés-, tisztítás céljait szolgáló gravitációs vezetékek, házi bekötővezetékek, nyomóvezetékek, átemelők, tisztítótelepek üzemeltetését és karbantartását irányítja a szolgáltatás folyamatosságának ellátása érdekében.