Letölthető dokumentumok

Cím Magyarázat

Letöltés

Általános fogyasztói tájékoztató

 

Tájékoztató meglévő csatornahálózat mellett

 

Tájékoztató új csatornahálózat kiépítésekor

 

Üzletszabályzat Hatályos 2014.05.26-tól MEKH jóváhagyásával

 

Adatlap lakossági szennyvíz vezeték kialakításáról Lakossági

 

Adatlap közületi szennyvíz vezeték kialakításáról Közületi

 

Közüzemi szolgáltatási szerződés Hatályos 2014.05.26-tól MEKH jóváhagyásával

 

Nyilatkozat Mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról

 

Közműnyilatkozat kérő lap

 

Hozzájárulás közszolgáltatási illetve mellékszolgáltatási szerződés megkötéshez Lakossági

 

Hozzájárulás közszolgáltatási illetve mellékszolgáltatási szerződés megkötéshez Nem lakossági

 

Kivitelezői nyilatkozat szennyvíz bekötővezeték építési munkáiról

 

Csatornabekötési tájékoztató

 

Csatornabekötési tájékoztató – egyszerűsített

 

Előzetes tájékoztatáskérelem

 

Igénybejelentő - az elkülönített mért locsolású célú mellékvízmérő telepítéséhez

 

Fogyasztóváltáshoz szükséges dokumentumok Lakossági fogyasztók esetében

 

Fogyasztóváltáshoz szükséges dokumentumok Nem lakossági fogyasztók esetében

 

Fogyasztóváltozás bejelentő közüzemi szolgáltatói szerződéshez

 

Használatbavételi hozzájárulás-kérelem, a megépített házi szennyvízhálózatra

 

Szolgáltatói hozzájárulás-kérelem, a törzshálózatba történő bekötéshez

 

Kérelem - a szennyvíz-elvezetési szolgáltatás szüneteltetéséhez

 

Nyilatkozat - ivóvízvezeték meghibásodása következtében elfolyt vízmennyiségről

 

Meghatalmazás minta

 

Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére

 

Hozzájárulás - közműves csatornabekötés / locsolási célú mellékvízmérő létesítéséhez

 

Tervezői műszaki nyilatkozat

 

Kérelem - Levelezési és postázási cím módosulásának bejelentéséhez

 

Kérelem - Tájékoztatás ÉTCS által kezelt személyes adatokról, Személyes adatok módosítása/törlése

 

Kérelem -akadálymentes számla igényléséhez

 

Számlamagyarázat

 

Tájékoztató locsolási kedvezmény igényléséről, igénylőlap

 

Védendő felhasználói dokumentumok

Cím Magyarázat

Letöltés

Kérelem Szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt

 

Kérelem Fogyatékkal élő személyként a a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt