Utólagos csatlakozási díj

UTÓLAGOS CSATLAKOZÁSI DÍJ fizetendő meglévő szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás esetén lakossági felhasználó részéről, amennyiben az ingatlan után víziközmű társulatnál korábban nem történt érdekeltségi hozzájárulás befizetés.

Csatornahálózatra történő utólagos csatlakozási díj Diósd és Tárnok területén az ÉTCS Kft. felé fizetendő, Érd Megyei jogú Város területén a csatornahálózatra történő utólagos rácsatlakozási díj az önkormányzatnak fizetendő.

Az utólagos csatlakozási díj megfizetése a feltétele szennyvízcsatorna-hálózatra csatlakozás esetén
- a gerincvezetékre történő rákötés engedélyezésének és/vagy
- a használatbavételi engedélyhez történő hozzájárulás kiadásának.


Utólagos csatlakozási díj mértéke szennyvízcsatorna- hálózatra csatlakozás esetén1

    
     Tárnok, Diósd2,       87.000 Ft/telek
    
A fenti összegek nettóban értendők, amelyet a mindenkor hatályos ÁFA összege terhel.

A használatbavételi engedélyhez történő hozzájárulás kiadásának feltétele még a közműfejlesztési hozzájárulás, vagy az utólagos csatlakozási díj, illetve Érden az un. utólagos víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése  (az ezt igazoló nyilatkozatot Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata állítja ki) mellett a közműves szolgáltatói szerződés megkötése a fogyasztóval. 
1Amennyiben több lakás helyezkedik el a telken az utólagos csatlakozási  díj lakásonként fizetendő! Lakás: az épületben található olyan lakóegység, amely önálló bejáratú, az épület többi lakóegységével való közvetlen átjárhatósága nem lehetséges.
2Érd Megyei Jogú Város esetében a vonatkozó önkormányzati rendelet a szennyvízelvezető hálózatra történő utólagos bekötés szabályairól szóló, többször módosított 13/2010. (II.26.) ÖK rendelet.